Poradenství

V současné době dochází u řady podnikatelských i jiných subjektů k situacím, které nemohou úspěšně realizovat a zvládnout samy bez pomoci odborníků se zkušenostmi a znalostmi vyššího řádu než mají jejich vlastní rutinní pracovníci. Proto nabízíme i další služby, zejména poradenství v oblasti daňové a ekonomicko – právní. Daňové poradenství se týká všech daní současně platné daňové soustavy v ČR, včetně daňové problematiky při práci v zahraničí a příjmů ze zahraničí.

Daňové poradenství

 • průběžné daňové poradenství
 • zpracování daňových přiznání
 • zastupování klientů v daňovém řízení

Poradenství v oblasti komerčního práva

 • zakládání, přeměny, fúze, transformace a rušení subjektů včetně ocenění
 • operace s podnikem
 • uzavírání smluv
 • likvidace a konkurzy

Oceňování podniků

 • stanovení účetní hodnoty podniků
 • tržní ocenění podniku

Ostatní účetní a právní poradenství

 • účetní poradenství
 • aplikace mezinárodních účetních standardů
 • pracovně – právní vztahy a související předpisy

Pro potřeby řízení firmy

 • finanční analýzy a plány
 • zpracování úvěrových podkladů
 • kalkulace a oceňování
 • zavádění informačních systémů

Organizačně-ekonomické poradenství

 • vnitropodnikové účetnictví
 • systém směrnic k řízení účetnictví
 • organizace práce účtáren, tok dokladů