Personalistika a mzdy

Tato činnost spočívá ve zpracování a výpočtu mezd zaměstnanců a ve vedení potřebné personální evidence. Naši zaměstnanci se zabývají nejen samotným zpracováním mezd a evidence, ale zajišťují i veškerou spolupráci s příslušnými institucemi, jako je Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finanční úřady, poskytují poradenství event. upozorňují na nedostatky v oblasti personalistiky a mezd a pomáhají při jejich řešení.

Klient předloží potřebné podklady po skončení měsíce. Na základě toho naše mzdové a personální oddělení uskuteční všechny potřebné úkony k výpočtu mezd. Výsledek zpracování, tj. výplatní listiny, výčetku, rekapitulaci mezd spolu s hromadným příkazem k úhradě odvodů pojištění, daně ze závislé činnosti, mzdy, srážky apod. předá mzdová účetní nejpozději jeden den před výplatním termínem našemu klientovi. U některých zahraničních klientů požíváme již takové důvěry, že se veškeré platby odesílají prostřednictvím našeho dispozičního práva s jejich finančními prostředky. Důvodem je vysoký stupeň utajení informací o příjmech zaměstnanců.

Kromě stálého vedení mzdové agendy se zaměstnanci účastní i auditů a kontrol se mzdovou problematikou.