Organizační struktura a personální zajištění

Organizační struktura

Jednatel společnosti

  • sekretariát
  • poradenství právní, účetní a daňové
  • vedení účetnictví, personalistika a mzdy

Zastupování: udělena prokura

Personální zajištění

Ve firmě pracují kmenoví pracovníci ovládající vedení personální a mzdové agendy, účetnictví, sestavení daňových přiznání, poradenství účetní a daňové.

Dlouhodobě s firmou spolupracuje 6 externích daňových poradců a 2 právní kanceláře, které řeší složitější případy anebo urgentní zakázky.