Vedení účetnictví

V současnosti dochází velmi často k legislativním úpravám zákonů, které se ve svém důsledku podstatně dotýkají účetní problematiky. Z tohoto důvodu je vyžadována stále vyšší kvalifikace účetních odborníků, kterou lze mnohdy těžko zajistit v případě vedení účetnictví vlastními pracovníky.

Při vedení účetnictví nabízí naše firma klientům vedení účetní agendy od převzetí prvotních účetních dokladů ke zpracování výstupních informací v podobě účetních výkazů a daňových přiznání. Naši zaměstnanci řeší i složité účetní a daňové problémy ve spolupráci s auditory a externími poradci. Zároveň ručí za sankce doměřené finančními úřady i za přísné utajení informací zjištěných při vedení účetnictví. Záruky máme kryty pojištěním odpovědnosti za způsobené škody.

Základními nabízenými službami jsou:

  • zpracování účetních dokladů
  • sestavení účetní závěrky
  • vyhotovení účetních výkazů včetně přílohy k účetní závěrce
  • zpracování daňových přiznání k DPH a dani z příjmů
  • výpočet odpisů, vedení pokladny, vedení skladové evidence
  • výpočet a zpracování přiznání k jiným daním vč. dodatečných daňových přiznání
  • rekonstrukce účetnictví
Výběr jazyka:

Kontakt
Poradenská společnost Pardubice s.r.o.
Tolarova 317
533 51 Pardubice

Tel. +420 466 053 829
Email: poradcipce@poradcipce.cz
www.poradcipce.cz
IČ: 27 47 45 51
Společnost je zapsána u Krajského soudu Hradec Králové, pobočka v Pardubicích, oddíl C, vložka 21043.
Copyright © Poradenská společnost Pardubice s.r.o. 2014
www.poradcipce.cz
CompIT - Ing. Dominik Čech
Tvorba webových stránek | SEO optimalizace